MCK WIDZA ogłasza nabór na specjalizacje,
 
miejsce szkolenia Sandomierz, Zamość:
 
 
Pielęgniarstwo Internistyczne
Koszt: 3000zł
 
warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursów
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
Wywiad i badanie fizykalne
 
 
Pielęgniarstwo Chirurgiczne
koszt 3100zł
 
Warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursów
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
Wywiad i badanie fizykalne
 
 
Pielęgniarstwo Geriatryczne
koszt 3000zł
 
Warunkiem zakwalifikowania jest uczończenie kursów
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
Wywiad i badanie fizykalne
 
Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej
koszt 3000zł
 
Warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursów
Wywiad i badanie fizykalne
Leczenie ran
 
Pielęgniarstwo Onkologiczne
koszt 3300zł
 
Warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursu
Wywiad i badanie fizykalne
 
Pielęgniarstwo Ratunkowe
koszt 3400zł
 
Warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursów
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Resuscytacja Krążeniowo-oddechowa
Resuscytacja noworodka
Wywiad i badanie fizykalne
 
 
Pielegniarstwo Operacyjne
koszt 3400zł
 
Warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursów
Wywiad i badanie fizykalne
 
Pielęgniarstwo Psychiatryczne
koszt 3400zł
 
Warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursów
Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
Wywiad i badanie fizykalne
 
Pielęgniarstwo Pediatryczne
koszt 3400zł
 
Warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursów
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Resuscytacja KrążeniowoOddechowa
Wywiad i badanie fizykalne
 
 
Pielęgniarstwo Oieki Paliatywnej
koszt 3400zł
 
Warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursów
Resuscytacja Krążęniowo-Oddechowa
Wywiad i badanie fizykalne
 
 
Pielęgniarstwo Rodzinne
koszt 3400zł
 
Warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursów
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
Wywiad i badanie fizykalne
 
Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Intensywnej Opieki
koszt 3400zł
 
Warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursów
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
Wywiad i badanie fizykalne
 
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
koszt 3400zł
 
Warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursów
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
Leczenie ran dla położnych
Wywiad i badanie fizykalne
 
 
Pielęgniarstwo Rodzinne dla położnych
koszt 3400zł
 
Warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursów
Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
Wywiad i badanie fizykalne
 
 
Pielęgniarstwo Epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
koszt 3400zł
 
Warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursów
Wywiad i badanie fizykalne
 
 
Pielęgniarstwo Neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
koszt 3400zł
 
Warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursów
Wywiad i badanie fizykalne
 
 
Pielęgniarka/położna która uzyskała dyplom specjalisty po 2001r lub ukończyła kurs z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment nie musi odbywać kursu Wywiad i badanie fizykalne
 
Druki do pobrania w zakładce druki.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Medyczne Centrum Kształcenia WIEDZA