Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:
 • Szczepienia Ochronne
 • Leczenie ran
 • Dializoterapia
 • Kompresjoterapia
 • Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
 • Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
 • Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
 • Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania
 • Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
 • Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
 • Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej
 • Rehabilkitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
 • Wykonanie badania spirometrycznego
 • Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
 • Wykonywanie i ocena testów skórnych
 • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
Kursy specjalistyczne dla położnych
 • Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
 • Leczenie ran
 • Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
 • Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołporodowym
 • Szczepienia ochronne
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych
 • Edukator w cukrzycy
 • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
 • Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
 • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
 • Podstawy języka migowego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
 • Terapia bólu ostrego u dorosłych
 • Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
 • Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Wywiad i badanie fizykalne
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept
 
 
 
 
Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek:
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo rodzinne 
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne
 • Pielęgniarstwo pediatryczne- warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursów:Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego i Resuscytacja  Krążeniowo-Oddechowa
 • Pielęgniarstwo ratunkowe-warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursów:Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa noworodka
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne- warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursów: Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego i Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki- warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursów: Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego i Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
 • Pielęgniarstwo kardiologiczne-warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursów: Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego i Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
 • Pielęgniarstwo internistyczne- warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursów: Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego i Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
 • PIelęgniarstwo geriatryczne- warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursu leczenie ran
 • Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią- warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursu Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
 • Pielęgniarstwo neurologiczne- warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursu Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Pielęgniarstwo transplantacyjne- warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursów: Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa,Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego oraz posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu kursu Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych
 • Ochrona zdrowia pracujących
 
Kursy kwalifikacyjne dla położnych
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii- warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursów: Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego i Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo rodzinne- warunkiem zakwalifikowania jest ukończenie kursów: Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Resuscytacja Krążeniowo-oddechowa noworodka
 
Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 
Specjalizacje dla pielęgniarek
 
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielegniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielegniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo ratunkowe
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Ochrona zdrowia pracujących
Specjalizacje dla położnych
 
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych
 
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne
 
 
Przyjmujemy zgłoszenia na wyżej wymienione kursy
(karta zgłoszeniowa w dziale Druki do pobrania).
 
Zapraszamy!
 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Medyczne Centrum Kształcenia WIEDZA