Kursy Kwalifikacyjne:
 
Pielęgniarstwo Internistyczne
 
Pielęgniarstwo Neonatologiczne
 
Pielęgniarstwo Psychiatryczne
 
Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Intensywnej Opieki
 
Pielęgniarstwo Operacyjne
 
Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej 
 
Pielęgniarstwo Rodzinne 
 
Pielęgniarstwo Kardiologiczne
 
Pielęgniarstwo Diabetologiczne
 
Pielęgniarstwo Geriatryczne
 
Pielęgniarstwo Ratunkowe
 
 
 
Kursy specjalistyczne
 
 
Wywiad i badanie fizykalne
 
Ordynowanie leków i wypisywanie recept
 
Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
 
Wykonanie i Interpretacja Zapisu Elektrokardiograficznego
 
Leczenie Ran
 
Szczepienia Ochronne
 
Terapia Bólu Ostrego u Dorosłych
 
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
 
Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa Noworodka
 
Edukator w cukrzycy
 
 
 
Przyjmujemy zgłoszenia na wszyskie kursy zamieszczone w zakładce oferta

Wszelkie prawa zastrzeżone © Medyczne Centrum Kształcenia WIEDZA