MCK WIEDZA w Sandomierzu
gratuluje wyników egzaminu państwowego specjalizacji Pielęgniarstwo Kardiologiczne
Nasze panie uzyskały najwyższą średnią w kraju 167,81
GRATULUJEMY
 
Wysoką średnią 165,35 uzyskały również  panie na egzaminie państwowym specjalizacji  Pielęgniarstwo Zachowawcze
GRATULUJEMY
 
 
 
 
         
                Medyczne Centrum Kształcenia Wiedza ogłasza nabór na specjalizacje:
 
PIelęgniarstwo Ratunkowe
Pielęgniarstwo Chirurgiczne
Pielęgniarstwo Internistyczne
Pielęgniarstwo Opieki Paliatywnej
Pielęgniarstwo Geriatryczne       
 
Miesce szkolenia Zamość, Sandomierz
Koszt szkolenia 3200-3400zł
 
Komunikat z dnia 28 października 2016r. w sprawie aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek, położnych.
 
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 24 października 2016r. Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zatwierdził dokument: Aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych, opracowany na podstawie art. 79 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016r., poz. 1251).
W wyniku wprowadzonych zmian, konieczność legitymowania się zaświadczeniami o ukończeniu odpowiednich kursów specjalistycznych nie będzie rozpatrywana na etapie postępowania kwalifikacyjnego, lecz przed przystąpieniem do egzaminu państwowego lub egzaminu przeprowadzanego po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego.
Ponadto, we wszystkich programach specjalizacji w punkcie 10 założeń organizacyjnoprogramowych dodano podpunkt, iż pielęgniarka/położna posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, jeśli uzyskała dyplom licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013. 
 
   
Przyjmujemy zgłoszenia  na kurs specjalistyczny
 
ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT
 
 
 
 
 
Kurs składa się z II części
 
część I
ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT jest skierowana do magistrów pielęgniarstwa i specjalistów pielęgniarstwa
 
Po ukończeniu części I kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. Samodzielnej ordynacji leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawianie na nie recept.
2. Samodzielnej ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym wystawianie na nie recept.
3. Samodzielnej ordynacji wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept lub zleceń.
4. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia.
5. Wystawiania recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne.
6. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.
 
część II.
dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r.o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz.1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek  i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
 
Po ukończeniu części II kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 1. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, niezbędne do kontynuacji leczenia
2. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia.
3. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.
 
Do wniosku należy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu ,kopię dyplomu, mgr pielęgniarstwa, licencjata lub specjalisty
 
 
 
 
SANDOMIERZ
 
 
 
1.Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego- wrzesień 2016
 
 
 
 
 
ZAMOŚĆ
 
 
 
KURSY KWALIFIKACYJNE
 

1.Pielęgniarstwo internistyczne
 
  • warunkiem zakwalifikowania na kurs jest ukończony kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego i Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
 
2.Pielęgniarstwo neurologiczne
 
  •   warunkiem zakwalifikowania na kurs jest ukończony kurs specjalistyczny                                                  Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
 
3.Pielęgniarstwo diabetologiczne
 
4.Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w ginekologii i położnictwie dla położnych 
 
  • warukiem zakwalifikowania na kurs jest ukończony kurs specjalistyczny Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiogtaficznego
 
5.Pielęgniarstwo Chirurgiczne
 
  • warunkiem zakwalifikowania na kurs jest ukończony kurs specjalistyczny Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
6.Pielęgniarstwo Geriatryczne
 
  • warunkiem zakwalifikowania na kurs jest ukończony kurs specjalistyczny Leczenie Ran
7.Pielęgniarstwo Kardiologiczne
 
  • warunkiem zakwalifikowania na kurs jest ukończony kurs specjalistyczny Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
8.Pielęgniarstwo Rodzinne dla pielęgniarek- rozpoczęcie listopad 2016
 
 
KURSY SPEJALISTYCZNE
 
1. Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego- wrzesień 2016
 
2.Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
 
3.Leczenie ran
 
4. Szczepienia Ochronne
 
5.Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych
 
6.Wywiad i badanie fizykalne
 
7.Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
 
8.Podstawy opieki paliatywnej
 
9.Ordynowanie leków i wypisywanie recept
 
10.Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa-wrzesień 2016
 
11.Szczepienia ochronne dla położnych
 
12.Resuscytacja Oddechowo-Krążeniowa noworodka- październik 2016
 
 
 

 
 
 
 
 
Przyjmujemy zgłoszenia na wszystkie kursy z naszej oferty.
 
MOŻEMY ZORGANIZAOWAĆ SZKOLENIA W KAŻDEJ MIEJSCOWOŚCI
 
ZAPRASZAMY

Wszelkie prawa zastrzeżone © Medyczne Centrum Kształcenia WIEDZA