Przyjmujemy zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny i specjalizację Pielęgniarstwo Operacyjne
 
 
kURS KWALIFIKACYJNY PIELĘGNIARSTWO RODZINNE- rozpoczęcie 28.04.2018r w Zamościu
 
KURS SPECJALISTYCZNY WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE -rozpoczęcie 12.05.2018r w Zamościu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRATULACJE DLA UCZESTNIKÓW SPECJALIZACJI
 
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
W ZAMOŚCIU
 
ZA BARDZO DOBRE WYNIKI NA EGZAMINIE PAŃSTWOWYM
JESTEŚMY Z WAS DUMNI
GRATULACJE
 
 
 
 
ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI W ZAMOŚCIU 
 
 
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE  II EDYCJA 25.11.2017r
  
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE 13.01.2018. godz.10.00
 
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE dla pielęgniarek 4.03.2018
 
 
 Prosimy o przesyłanie zgłoszeń w systemie SMK  
 
 
 
 
PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA 
 
NA SPECJALIZACJE DLA POŁOŻNYCH
 
  1. PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
 
 
NA SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK
 
  1. PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
  2. PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
 
 
MIEJSCE SZKOLENIA
 
SANDOMIERZ,  ZAMOŚĆ
 
Obowiązują zgłoszenia papierowe i elektroniczne (w SMK)
 
 
 
 
         
                Medyczne Centrum Kształcenia Wiedza ogłasza nabór na specjalizacje:
 
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
PIelęgniarstwo Ratunkowe
Pielęgniarstwo Chirurgiczne
Pielęgniarstwo Internistyczne
Pielęgniarstwo Opieki Paliatywnej
Pielęgniarstwo Geriatryczne    
Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej  
 
Miesce szkolenia Zamość, Sandomierz
Koszt szkolenia 3000-3100zł
 
Komunikat z dnia 28 października 2016r. w sprawie aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek, położnych.
 
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 24 października 2016r. Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zatwierdził dokument: Aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych, opracowany na podstawie art. 79 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016r., poz. 1251).
W wyniku wprowadzonych zmian, konieczność legitymowania się zaświadczeniami o ukończeniu odpowiednich kursów specjalistycznych nie będzie rozpatrywana na etapie postępowania kwalifikacyjnego, lecz przed przystąpieniem do egzaminu państwowego lub egzaminu przeprowadzanego po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego.
Ponadto, we wszystkich programach specjalizacji w punkcie 10 założeń organizacyjnoprogramowych dodano podpunkt, iż pielęgniarka/położna posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, jeśli uzyskała dyplom licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013. 
 
   
 
 
 
 
SANDOMIERZ
 
 
 
1.Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 
2.Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
 
3.Wywiad i Badanie Fizykalne
 
4.Leczenie ran
 
5.Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 
6.Pielęgniarstwo ratunkowe
 
 
 
 
 
ZAMOŚĆ
 
 
 
KURSY KWALIFIKACYJNE
 

1.Pielęgniarstwo internistyczne
 
  • warunkiem zakwalifikowania na kurs jest ukończony kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego i Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
 
2.Pielęgniarstwo neurologiczne
 
  •   warunkiem zakwalifikowania na kurs jest ukończony kurs specjalistyczny                                                  Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
 
3.Pielęgniarstwo diabetologiczne
 
4.Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w ginekologii i położnictwie dla położnych 
 
  • warukiem zakwalifikowania na kurs jest ukończony kurs specjalistyczny Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiogtaficznego
 
5.Pielęgniarstwo Chirurgiczne
 
  • warunkiem zakwalifikowania na kurs jest ukończony kurs specjalistyczny Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
6.Pielęgniarstwo Geriatryczne
 
  • warunkiem zakwalifikowania na kurs jest ukończony kurs specjalistyczny Leczenie Ran
7.Pielęgniarstwo Kardiologiczne
 
  • warunkiem zakwalifikowania na kurs jest ukończony kurs specjalistyczny Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
8.Pielęgniarstwo Rodzinne dla pielęgniarek- rozpoczęcie listopad 2016
 
9.Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych
 
10.Pielęgniarstwo Środowiska nauczania i wychowania
 
 
KURSY SPEJALISTYCZNE
 
1. Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 
2.Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
 
3.Leczenie ran
 
4. Szczepienia Ochronne-
 
5.Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych
 
6.Wywiad i badanie fizykalne
 
7.Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
 
8.Podstawy opieki paliatywnej
 
9.Ordynowanie leków i wypisywanie recept
 
10.Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
 
11.Szczepienia ochronne dla położnych
 
12.Resuscytacja Oddechowo-Krążeniowa noworodka
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Przyjmujemy zgłoszenia na wszystkie kursy z naszej oferty.
 
MOŻEMY ZORGANIZAOWAĆ SZKOLENIA W KAŻDEJ MIEJSCOWOŚCI
 
ZAPRASZAMY

Wszelkie prawa zastrzeżone © Medyczne Centrum Kształcenia WIEDZA